top of page

Klimaatverandering en het daarmee het verlies aan biodiversiteit is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. We moeten allemaal aan de slag om deze uitdaging het hoofd te bieden. De overheid, bedrijven maar ook de burger. Gelukkig is er onder de Nederlandse burger bereidheid om kritisch naar het eigen gedrag en consumptiepatroon te kijken. We willen graag ons steentje bijdragen en zijn bereid ons gedrag te veranderen om binnen de grenzen van de planeet te leven. En dat duurzaam leven een verschil maak, heeft het IPCC uitgerekend. Gedragsverandering kan een reductie opleveren van wel 40-70% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot! Dat is aanzienlijk.


En het goede nieuws is: alle oplossingen om duurzaam te leven zijn er al! Er zijn tal van prachtige duurzame initiatieven, producten en diensten in Nederland. Het probleem is: veel mensen weten niet dat ze bestaan. Met het in kaart brengen van al deze initiatieven willen we duurzaam gedrag van de Nederlandse burger stimuleren, en vooral makkelijker maken. 


Stichting Shift community helpt mensen bij het veranderen naar een duurzame levensstijl in de manier waarop mensen reizen, eten, energie gebruiken en consumeren. Dat doen we door middel van inspiratie, educatie en praktische tips voor zinvolle acties, groot en klein, in het dagelijkse leven. 


Met de bijdrage van Stichting Symbio kan stichting Shift community een database met duurzame initiatieven creëren en 90% van de oplossingen in kaart brengen die er zijn in Nederland op gebied van duurzaam eten, consumptie, energie en reizen.Deze database wordt open source beschikbaar gesteld én actief aangeboden aan duurzaamheid influencers op LinkedIn zodat ze over relevante en interessante initiatieven kunnen schrijven en deze initiatieven meer bekendheid krijgen. 


102: Duurzaam gedrag stimuleren en makkelijker maken
102: Duurzaam gedrag stimuleren en makkelijker maken
102: Duurzaam gedrag stimuleren en makkelijker maken
102: Duurzaam gedrag stimuleren en makkelijker maken

Duurzaam gedrag makkelijker maken

Database met duurzame en circulaire initiatieven in Nederland

bottom of page