top of page

Symbio Kunstprijs werkt samen met Oerol

Jonge, talentvolle kunstenaars die impact maken | Eigen project

Kunst confronteert, kunst kan wakker schudden en kan mensen aanzetten hun houding of manier van handelen te veranderen. Elk jaar organiseert Stichting Symbio een kunstprijs om bewustwording te creëren rondom de negatieve impact van de mens op de aarde. Kunst wordt zo ingezet als krachtige motivator om positieve verandering teweeg te brengen. 

De Symbio Kunstprijs is bedoeld voor jonge, talentvolle kunstenaars in Nederland die zich in hun werk bezighouden met (een van de) focusgebieden van de stichting. Met de kunstprijs is een geldbedrag te winnen, deels als honorarium en deels ten behoeve van de realisatie.

Stichting Symbio werkt samen met Stichting Oerol voor de selectierondes en de uiteindelijke tentoonstelling tijdens het Oerol Festival op Terschelling.

bottom of page