Positieve verandering
voor een duurzame planeet.

About section

Stichting Symbio zet positieve verandering in gang om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Door bewustwording te vergroten in de maatschappij en door innovatief ondernemerschap te stimuleren. 

Symbio_forest from above.jpg

Initiatieven die bijdragen aan de noodzakelijke transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. 

Circulaire

economie

Initiatieven waarbij productieprocessen worden hervormd van lineair via hergebruik en recycling naar de enige oplossing: circulair.

Voeding zonder

dierenleed

Initiatieven die gericht zijn op dierenwelzijn in de voedingsindustrie zodat dierenleed in de hele keten kan worden geëlimineerd.

Impactactiviteiten

wakker-dier-0.png

Een aanklacht tegen de vleeslobby

Beroepszaak Wakker Dier tegen overheid

xxl.jpeg

Schone energie
op afgelegen
plekken

Innovatieve windenergie door Kitepower

Fabriek Fris-3.jpg

Eerlijke, kwalitatieve en duurzamere kleding

Recycling textielafval door Fabriek Fris

dier-en-recht-1.png

Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed

Campagne na rechterlijke procedure door Dier&Recht

Symbio_grafische elementen_background cirkels_horizontal.png

Symbio Kunstprijs

Er is een belangrijke rol weggelegd voor kunst in de maatschappij: kunst confronteert, kunst kan wakker schudden en kan mensen aanzetten hun houding of manier van handelen te veranderen.

Instagram feed @stichtingsymbio