top of page

Symbio Kunst

Er is een belangrijke rol weggelegd voor kunst in de maatschappij:
kunst confronteert, kunst kan wakker schudden en kan mensen aanzetten hun houding of manier van handelen te veranderen.

Symbio Kunstprijs

Symbio

Kunst op reis

bottom of page