top of page
Symbio_grafische elementen_background cirkels.png

Ontstaan van de stichting

De mens is de aarde de afgelopen tweehonderd jaar steeds intensiever gaan gebruiken. We hebben de aarde in rap tempo uitgeput en ecosystemen dusdanig aangetast dat een wereldwijde klimaatramp dreigt. De vraag is natuurlijk of de mens nog op tijd is, maar hoe dan ook geldt: hoe eerder we iets doen hoe beter.

Uit deze gedachte is in 2021 Stichting Symbio ontstaan. Oprichters Gemma Reuten en Walter Balestra voelden de noodzaak om alles op alles te zetten om het tij te keren. Ze willen zowel financieel als met eigen inzet en enthousiasme bijdragen aan de hoognodige veranderingen in de wereld.

 

Tijdens een beslissende wandeling in het bos kwamen zij tot drie cruciale transities die hen na aan het hart liggen waar ze zich specifiek op wilden gaan richten. 

  • Het overgaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schone, duurzame energie.

  • Het overgaan van lineaire ‘roofbouw’ productieprocessen naar een circulaire economie. 

  • Het stoppen van de absurde wijze waarop we met dieren omgaan/dieren zijn gaan gebruiken als industriële productiemiddelen voor onze vlees- en zuivelconsumptie.

De naam Symbio is afgeleid van het woord ‘symbiose’ en staat voor de onderlinge afhankelijkheid en eenheid tussen mens en natuur. De achterliggende overtuiging is dat voor de benodigde verandering in de wereld een fundamentele herbezinning nodig is op de houding van de mens tot de natuur. Niet morgen, niet over 25 jaar, maar nu.

 

Alles op alles om het tijd te keren.

De stichting richt zich op het vergroten van bewustzijn bij publiek (kennis leidt tot verantwoordelijkheid), op de ondersteuning van innovatieve ondernemingen (vanuit het geloof dat ondernemerschap cruciaal is om de transitie te versnellen en uiteindelijk te realiseren) en op kunstenaars (omdat we geloven in de kracht van kunst om wakker te schudden en aan het denken te zetten). Eigenlijk richt de stichting zich dus op iedereen die het initiatief neemt tot een duurzamere wereld en de negatieve impact van de mens op de aarde wil verminderen en om wil zetten in positieve kracht.

ANBI status

De doelstellingen en activiteiten van Stichting Symbio zijn gericht op het algemeen nut en nooit op financieel rendement. 
De Stichting Symbio is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. De ANBI-status voor de stichting is afgegeven met ingangsdatum 29 maart 2021. Klik hier voor meer info.

De eenheid van mens en natuur is essentieel voor de toekomst van leven op onze planeet. 

We willen de negatieve impact van de mens op de aarde verminderen en omzetten in positieve kracht.
Alles op alles om het tij te keren.

Dit is Stichting Symbio

Stichting Symbio zet positieve verandering in gang om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Door bewustwording te vergroten in de maatschappij en door innovatief ondernemerschap te stimuleren.

De stichting draagt bij aan positieve verandering door financiële ondersteuning en inbreng van expertise in impactvolle initiatieven:

  • Realisatie eigen (communicatie)campagnes

  • Donaties impactvolle initiatieven

  • Jaarlijkse Symbio Kunstprijs

  • Investeringen in innovatieve ondernemingen

  • Donaties voor research & development

  • Inbreng expertise in startups

  • Realisatie kunstwerken

Symbio bloemen_lr.jpg
GEMMA ZW_W2.JPG

Gemma Reuten  |  voorzitter 

Gemma was in shock toen ze op haar 11e met haar klas een slachthuis bezocht. Op dat moment drong het tot haar door welk leed er verscholen lag achter een lekker stukje vlees.

Ze keek in de ogen van de dieren en zag dezelfde blik als die van haar hond, waar ze erg dol op was. Ze begreep het niet. Waarom wordt het ene beest zo anders behandeld dan het andere? Ze was misselijk en in tranen, haar meester vond dat ze zich niet moest aanstellen. Maar op die dag werd een zaadje geplant dat door de jaren heen steeds sterker is gaan groeien. Het steeds scherper zien van de negatieve impact van de mens op de aarde in combinatie met een diep geloof in het goede van de mens, is de drijvende kracht van Gemma om zich in te zetten in de stichting. Haar doel is om mensen meer bewust te maken van het feit dat het voor mens en natuur beter is als we meer in harmonie leven met elkaar en met de aarde.


Gemma is beeldend kunstenaar, illustrator en ze maakt animatiefilms onder de naam Studio Haantje Bak.

BRAM ZW_W_edited.jpg

Bram Tankink   |   Bestuurslid

Bram heeft 18 jaar als professioneel wielrenner de wereld rondgefietst. Al jong leerde hij via zijn vader de waarde van de natuur en samen trokken ze regelmatig de natuur in. Tijdens zijn wielercarrière ontwikkelde Bram inspanningsastma. 

Een direct gevolg van veel en zware inspanningen in stedelijk gebied met luchtvervuiling. Hier ontstond het idee dat dit anders moest om een duurzamere leefomgeving te creëren. Zijn interesse in duurzame energie werd hiermee gewekt en aan het einde van zijn carrière trok Bram naar Nepal met een aantal investeerders en ondernemers - waaronder Walter - om te kijken hoe zij door middel van investeren in zonne-energie impact kunnen maken. Bram wilde zich na zijn loopbaan als wielrenner verder ontwikkelen in de energietransitie en heeft hierin inmiddels verschillende rollen. Bij Brightlands heeft hij het BRIMM project opgezet dat zich richt op ontwikkeling van duurzame materialen en methodes voor woningbouwrenovatie. Bij Klimaatfonds Nederland richt hij zich op grootschalige zonne-energie projecten. Het doel van Bram is om mensen op een positieve manier te bewegen en te inspireren om zich in te zetten voor een duurzame leefomgeving. Stichting Symbio is een prachtige kans om andere mensen te ondersteunen die de wereld ook een stukje beter willen maken. 

Schermafbeelding 2022-03-28 om 16.18_edited.jpg

Paul Berger   |   Bestuurslid

Paul is altijd werkzaam geweest aan de financiële kant van bedrijven. Paul voelt zich bevoorrecht met de liefde en de kansen die hij heeft gekregen in het leven en voelt daarom ook een extra verantwoordelijkheid om de wereld iets beter achter te laten. 

Professioneel doet hij dat door bij impact-gerichte bedrijven te werken. Daarbuiten is hij ook betrokken (geweest) bij diverse kleinschalige activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Paul gelooft dat Stichting Symbio, mede door de positieve benadering, het vermogen heeft om echt een verschil te maken en de balans tussen mens en natuur kan helpen herstellen. Binnen de stichting is zijn rol onder andere om te zorgen dat de gelden verstandig worden ingezet en de impact van projecten zoveel mogelijk meetbaar wordt gemaakt.

WALTER BOS ZW_W.jpeg

Walter Balestra   |   Secretaris

Al heel jong voelde Walter de drive om iets ten positieve te veranderen in de maatschappij. Hij koos voor de gezondheidszorg waar hij al snel merkte dat er nog heel veel te verbeteren viel. Intussen is hij er al meer dan twintig jaar als ondernemer en investeerder in actief.

Hij richtte onder andere het bedrijf ZorgDomein op, waar hij als eigenaar en commissaris nog steeds betrokken is. Walter gelooft sterk in het belang van ondernemerschap om te komen tot verandering in de maatschappij. Zijn hart gaat uit naar duurzaamheids-initiatieven, omdat hij ervan overtuigd is dat de manier waarop wij als mensen omgaan met de aarde drastisch moet veranderen wil de mensheid overleven. Walter wil volop bijdragen aan positieve verandering. In 2021 startte hij daarom met zijn vrouw Gemma Stichting Symbio om ondernemers, kunstenaars, leiders en dus eigenlijk iedereen die initiatief neemt tot een duurzamere wereld waar mogelijk te stimuleren om plannen te realiseren.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, exclusief eventuele onkosten (bijv. voor treinreizen en parkeren).

Bestuur
Symbio_grafische elementen_background cirkels.png

Symbio Manifest

#1

Als de mensheid duurzaam wil overleven op deze planeet, moet de verstoorde balans tussen mens en natuur in rap tempo worden hersteld.

#2

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen en onze kennis en kracht in te zetten voor verandering.

#3

Als consument heb je de power om keuzes te maken die bijdragen aan een duurzamere wereld.

#4

Als mensen zich echt bewust zijn van de feiten, zijn ze sneller bereid om in beweging te komen en eigen gedrag te veranderen.

#5

Verandering bereik je door gebruik te maken van positieve krachten, niet door te veroordelen.

#6

Kunst kan mensen raken en aan het denken zetten op een krachtige en unieke manier die bij blijft.

#7

Innovatief en impactvol ondernemerschap is onmisbaar voor de noodzakelijke veranderingen.  

#8

Beweging ontstaat als aanjagers steeds meer anderen meekrijgen op hun pad.

#9

Als je de middelen hebt, zet deze dan in: bijdragen aan een betere wereld geeft meer voldoening dan rendement op een belegging.

#10

Het is niet logisch om tegen de natuur in te gaan of de natuur te schaden: de natuur dat zijn wij zelf.

bottom of page