top of page
Start open call

Kunst op Reis 
Open call 

Stichting Symbio heeft als missie het bewustzijn en positieve actie in de samenleving aan te wakkeren rondom de disbalans tussen de natuur en de mens. De stichting gelooft in de kracht van kunstenaars om deze boodschap uit te dragen en te verspreiden. Door kunstenaars de mogelijkheid te bieden om te creëren en tentoon te stellen, wordt kunst geïntegreerd in de missie van de stichting. Beeldende kunst heeft de kracht om te reflecteren, te provoceren en te inspireren. Het kan de kijker wakker schudden, hen aanzetten tot nadenken en uiteindelijk leiden tot positieve verandering in gedrag en keuzes. 

 

Naast de jaarlijkse kunstprijs introduceert de stichting nu een reizende expositie die in verschillende steden te zien zal zijn in de openbare ruimte. 

Projectborden-buitenexpositie-Rotterdam.jpg
Scherm­afbeelding 2023-10-20 om 17.18_edited.png

Open call: Kunst op Reis

Beeldend kunstenaars vanuit allerlei disciplines kunnen zich aanmelden voor deze open call. Denk aan fotografie, illustratie, poëzie en andere kunstvormen die te vertalen zijn naar 2d.  Het belangrijkste criterium bij de selectie van de werken is de aansluiting met de focusgebieden van Stichting Symbio: duurzame energie, circulaire economie of voeding zonder dierenleed. Lees hier meer over de focusgebieden. Het werk moet inspireren, prikkelen, confronteren of vragen oproepen bij het publiek. 

De expositie reist door vijf steden in Nederland in het voorjaar van 2024. In Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Arnhem en Eindhoven, telkens twee weken per stad. Tien kunstwerken van verschillende makers zullen te zien zijn op vijf mobiele dubbelzijdige billboards in de openbare ruimte. Het formaat is 200 bij 200 centimeter. 

Criteria 

  • Jonge beeldend kunstenaars. Waarom jong? Om hen aan het begin van hun carrière een podium te bieden. 

  • Werk dat vertaald kan worden naar 2d op formaat 200 x 200cm. 

  • Het werk brengt (één van) de focusgebieden van de stichting tot leven doordat het interactie stimuleert met de kijker.  

  • Sluitingsdatum van deze Open Call is 15 november 2023. 

Deze expositie is een landelijk, reizend podium voor jonge beeldend kunstenaars. Per werk is er een bedrag beschikbaar van maximaal €1.000.  Dit bedrag is te beschouwen als vergoeding voor het beeldrecht en kunstenaarshonorarium. De stichting heeft géén winstoogmerk.

Je inzending kun je sturen naar: marijke@stichtingsymbio.nu

 

bottom of page