top of page

De organisatie True Price onderzoekt de verborgen kosten van producten en diensten en informeert hier een breed publiek over. Het doel van het transparant maken van de echte prijzen is niet om alles duurder te maken, maar om ervoor te zorgen dat producten en diensten minder schadelijk worden voor mensen en natuur Dit is een belangrijke en eerste stap naar een eerlijker systeem met als uiteindelijk doel een leefbare planeet voor iedereen. 


Verborgen kosten zijn bijvoorbeeld de kosten die worden betaald door gemeenschappen die naast een vervuilende fabriek wonen, of door de toekomstige generatie die te maken zal krijgen met de steeds meer ontwrichtende gevolgen van de klimaatverandering. En zo vallen binnen de echte kosten van een vliegticket ook kosten van klimaatschade en extra zorgkosten voor mensen met longproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling.


Niet alleen bedrijven en consumenten hebben door hun keuzes invloed op een eerlijker systeem, ook overheden kunnen in hun beleid ervoor zorgen dat echte prijzen de standaard worden. Op donderdag 12 oktober heeft de True Price Foundation samen met The Netherlands Food Partnership en met ondersteuning van Symbio het True Price Policy forum georganiseerd tijdens World Food Day 2023 in Amersfoort. De discussies tijdens het forum waren diepgaand en productief, resulterend in een reeks concrete beleidsaanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen worden samengevat in een white paper, die True Price zal presenteren aan relevante Nederlandse ministeries en EU-vertegenwoordigers. Het doel is om een beleidskader te creëren dat de ware kosten van voedselproductie - inclusief milieu- en sociale kosten - weerspiegelt en stimuleert.


Symbio steunt de True Price Rondetafelgesprekken met een bedrag van euro 7.500. 

108: True Price
108: True Price
108: True Price
108: True Price

Transparantie over verborgen kosten

True Price bevordert eerlijker systeem met echte prijzen

bottom of page