top of page

Het is bij het publiek nog niet breed bekend hoe schadelijk de zuivelindustrie is voor mens en dier. Enerzijds is er de schade voor het milieu: de grote hoeveelheid benodigde monocultuur landbouw voor veevoer, de CO2-emissies die gepaard gaan met het houden van het vee, etc. Anderzijds is er de wijze waarop we omgaan met de voor de zuivelproductie benodigde dieren, voornamelijk koeien. Melk is borstvoeding van de koe. Om de melkproductie van koeien zo hoog mogelijk te houden, zorgen melkveehouders ervoor dat de koeien ieder jaar een kalf krijgen. Om zoveel mogelijk melk te produceren wordt elk kalf een paar uur na de geboorte bij de moeder weggehaald en gevoed met goedkope kunstmelk. Het is bekend dat koeien vaak heftig en agressief kunnen reageren wanneer hun kalf weggehaald wordt. Ook is bekend dat koeien vaak dagen tot weken lang nog om hun kalf roepen en gestrest gedrag vertonen. Dier&Recht wilde het bewustzijn van de schade van het nuttigen van zuivel bij het publiek vergroten en deed dat onder andere door campagneposters op te hangen met de tekst “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed”. In het najaar van 2021 heeft boerenactiegroep Agractie een kort geding aangespannen. Hierin bepaalde de rechter dat de posters moesten worden verwijderd. Het dierenleed zou onvoldoende zijn bewezen. Dier&Recht is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Uitgaande van hernieuwde media-aandacht bij de uitspraak, is een tweede ‘Stoppen met Zuivel’ campagne gepland. Met de ondersteuning van Stichting Symbio kan Dier & Recht de Stoppen met Zuivel animatie en de speciale campagnewebsite opnieuw online promoten én opnieuw de abricampagne twee weken laten zien in de grote steden. Hierbij zal juist de poster met de tekst “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed” worden vertoond als het hoger beroep wordt gewonnen. Lees meer in dit NRC artikel "De belangrijkste voetnoot ooit." > Lees hier meer over deze procedure >

111 Dier en Recht
111 Dier en Recht
111 Dier en Recht
111 Dier en Recht

“Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed”

Campagne na rechterlijke procedure door Dier&Recht

bottom of page