top of page

We hebben veel weidegrond in Nederland. Dat wordt gebruikt voor ruwvoer en soms beweiding. Maar kan daar niet meer mee? Want met het oog op de energie-, klimaat- en biodiversiteitscrises we hebben naast gezond voedsel ook nogal wat andere dingen nodig zoals duurzame elektriciteit, CO2-opslag, water, bio-based grondstoffen en biodiversiteit.


In dit field lab, met de naam labland, wordt verkend of het mogelijk is deze zaken gecombineerd te verbouwen op een deel van die weidegrond. Deze verkenning richt zich op een toekomst over 5-10 jaar, waardoor het field lab een visionair karakter krijgt. Hierbij wordt gefocust op veengrond, omdat daar de noodzaak van andere toepassingen het grootst is vanwege het plan om de waterstanden te laten stijgen in het veen. Op veengrond zijn functiestapeling, hoogwaterbestendigheid en arbeidsextensiviteit de belangrijkste innovatie-drivers, naast uiteraard zakelijke potentie.


De hypothese die wordt onderzocht is: 'als je 20% van je landbouwgrond met iets ander dan voedsel verbouwt, kun je dan 50% van je business case rondkrijgen?’


Stichting Symbio ondersteunt Labland bij de exploratiefase en opstartfase van dit field lab.

122 Labland
122 Labland
122 Labland
122 Labland

Labland: Het ‘andere' verbouwen dat ook nodig is

Field lab als toekomststudie op het veen

bottom of page