top of page

Wereldwijd beïnvloeden klimaatverandering en gedegradeerde landschappen zowel mensen als natuur in toenemende mate. Nepal, gelegen in de Himalaya ’s, maakt deel uit van de top tien van landen met de grootste impact van klimaatverandering. Dit vormt een ernstige bedreiging voor haar fragiele ecosysteem, en haar bevolking waar 60% van de bevolking nog steeds afhankelijk is van opbrengsten van het land.


The Green Intelligence (GI), is een Nederlands- Nepalese social startup opgericht in 2020 door Matthijs van Rijn, met als missie het vergroten van biodiversiteit en landproductiviteit waar zowel mens als natuur voordeel van hebben. GI implementeert daarom productieve (voedsel en medicinale) bossen in Nepal voor en in samenwerking met lokale gemeenschappen. Door gemengde productieve voedsel- en medicinale bossen te planten, streeft GI ernaar de biodiversiteit te vergroten, inheemse soorten te herintroduceren en te beschermen en extra inkomsten te genereren voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van inkomsten uit land en bos.


Het verbinden van traditionele bosbouw technieken met technologische innovatie staat centraal in de visie van GI. Met de Growing Trees mobiele app wordt ingespeeld op de risico's die er bij dit soort projecten spelen. Dit zijn vaak het ontbreken van een (financiele) prikkel voor het daadwerkelijk aanplanten en verzorgen van de bomen door gemeenschappen, de toegang tot kennis over planten en de schaalbaarheid. De app wordt gebruikt om bomen te registreren (m.b.v. GPS coördinaat gelinkte foto’s), financiële compensatie te geven aan gemeenschappen die bomen planten en verzorgen en kennis te delen over het planten en verzorgen van bomen.


In samenwerking met Stichting Symbio ontwikkelt the Green Intelligence haar huidige app van MVP (minimal viable product) tot de eerste versie van een schaalbaar product.

107: The Green Intelligence
107: The Green Intelligence
107: The Green Intelligence
107: The Green Intelligence

Bomen planten in Nepal voor herstel landschappen

The Green Intelligence zorgt voor biodiversiteit en bestaanszekerheid

bottom of page