top of page

Aanvraagformulier donatie

Stichting Symbio wil positieve verandering in gang zetten om de balans tussen mens en natuur te herstellen. De mens heeft de aarde de afgelopen tweehonderd jaar in rap tempo uitgeput en ecosystemen dusdanig aangetast dat een wereldwijde klimaatramp dreigt. Hoe eerder we iets doen, hoe beter. Iedereen kan bijdragen. Een van de doelstellingen van de stichting is daarom om tastbare impactvolle projecten van bevlogen initiatiefnemers te ondersteunen. Met dit formulier kan je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van je project.

Wie kan er aanvragen?

Iedereen die het initiatief neemt om bij te dragen aan een betere wereld en dit weet om te zetten in een concreet, impactvol én haalbaar projectplan. Dit kunnen zijn:

 • natuurlijke personen,

 • rechtspersonen zonder winstoogmerk, of

 • rechtspersonen met winstoogmerk met een aantoonbaar ‘planet first’-doelstelling.

Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Er dient goed onderbouwd te worden hoe het beoogde initiatief betrekking heeft op de missie en focusgebieden van Stichting Symbio. Aanvragen hierbuiten vallen direct af.

 

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een impactvol maar ook haalbaar initiatief

 • voldoende inhoudelijke motivatie

 • concreet inzicht in het projectplan (doelen, stappen, planning, risicomanagement, …)

 • goede financiële onderbouwing van de aanvraag (begroting, offertes, mede-financiers, …)

 • toezegging van inzicht in voortgang en verantwoording bij afronding

 • toezegging van aanleveren beeldmateriaal voor onze verantwoording (website, jaarverslag)

 

Hiernaast blijft het bestuur de vrijheid houden om eenmalige uitzonderingen te maken, mits de relatie met de missie en focusgebieden van de stichting gewaarborgd blijft.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een donatie, kun je een aanvraag indienen door dit aanvraagformulier te printen en in te vullen. Nadat je het formulier hebt ingevuld, stuur je het naar info@stichtingsymbio.nu.  Let wel:

 • wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op deze manier bij ons binnenkomen.

 • elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van het ingevulde aanvraagformulier, niet op basis van eventueel meegestuurde stukken (behalve de begroting).

 • indien het aanvraagformulier niet juist wordt ingevuld en/of de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, nemen we de aanvraag niet in behandeling.

 

Besluit

Stichting Symbio neemt nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning tijdens bestuursvergaderingen in behandeling. Over het algemeen vergadert het bestuur tenminste een keer per kwartaal. Het bestuur neemt per vergadering maximaal 10 aanvragen in behandeling. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Na afloop van de vergaderingen wordt de toekenning (en de voorwaarden waaronder) of afwijzing van donaties schriftelijk gemeld aan de aanvrager. Er is geen beroep mogelijk.

Toekenningsbrief

Bij een positief besluit door het bestuur ontvang je een toekenningsbrief ter ondertekening.

Symbio craspedia bollen_lr.jpg
bottom of page