top of page

Een verzoek indienen


Vooraanvraagformulier ondersteuning Stichting Symbio 

Doelstelling Stichting Symbio
Stichting Symbio wil het mogelijk maken dat bevlogen initiatiefnemers en maatschappelijk gerichte ondernemers impactvolle projecten en producten of diensten kunnen realiseren. Deze dienen wel binnen de missie van de stichting te passen.
 
Wie kan er aanvragen?
Iedereen die het initiatief neemt om bij te dragen aan een betere wereld en dit weet om te zetten in een concreet, impactvol én haalbaar project- of businessplan. Dit kunnen natuurlijke personen zijn, organisaties zonder winstoogmerk óf organisaties met winstoogmerk met een aantoonbaar ‘planet first’-doelstelling.

Soort ondersteuning door Stichting Symbio
De ondersteuning kan financieel van aard zijn (denk aan een donatie of een lening) of via een startup-kennisticket (een adviestraject met een ‘businesscoach’).

 

Procedure en voorwaarden
Met het vooraanvraag-formulier kan je een aanvraag doen voor ondersteuning door Stichting Symbio. Uit de vooraanvraag moet blijken hoe het initiatief betrekking heeft op de missie en focusgebieden van de stichting.

 

Als het initiatief voldoende bij Stichting Symbio past en er zijn mogelijkheden dit te ondersteunen, zullen we je uitnodigen een volledige aanvraag in te dienen. Hierin wordt gevraagd om aanvullende informatie, zoals een uitvoeringsplan, risicomanagement en een financiële onderbouwing. Op basis hiervan kan je een uitnodiging krijgen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Ben je gevraagd een volledige aanvraag in te dienen en heb je dit gedaan, dan wordt deze ter besluitvorming aan het bestuur van de stichting voorgelegd. Elk jaar zijn er 3 bestuursvergaderingen waarin aanvragen worden beoordeeld. Aangezien er tussen de vooraanvraag en de volledige aanvraag tijd nodig is, moet jouw vooraanvraag 4-6 weken voor de bestuursvergadering binnen zijn. 

 

De beoordeling in het bestuur loopt via een methode waarbij passendheid, slaagkans en verwachte impact gescoord worden en, in het geval van meerdere aanvragen, de aanvragen onderling worden gewogen.

Na afloop van de vergaderingen wordt de toekenning (en de voorwaarden waaronder) of de afwijzing mondeling of schriftelijk gemeld aan de aanvrager. Er is geen beroep mogelijk.

 

Aanvraagrondes 2024

Bestuursvergadering eind april 2024:

​​vooraanvraag uiterlijk 15 maart ingediend.

Bestuursvergadering eind augustus 2024:   

vooraanvraag uiterlijk 1 juli ingediend.

Bestuursvergadering eind november 2024:

vooraanvraag uiterlijk 11 oktober ingediend.

Symbio craspedia bollen_lr.jpg
bottom of page