top of page

Alle vormen van hernieuwbare energie dienen te worden onderzocht en aangejaagd in de transitie van fossiele vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Kitepower ontwikkelt bijzonder innovatieve windenergietechnologie. Het product in ontwikkeling is een 60m2 vlieger (kite), gekoppeld aan een generator die op de grond staat, met een vermogen van 100kW. Deze kite kan gebruikt worden voor de energieopwekking bij microgrids, zoals eilanden en afgelegen gebieden. Op deze locaties wordt nu nog op grote schaal gebruik gemaakt van vervuilende dieselgeneratoren. De vervanging van deze fossiele energiewinning door een innovatieve windenergie-oplossing kan een grote impact genereren, op wereldwijde schaal. Diesel is vaak erg duur op afgelegen locaties. Het vervangen van het gebruik van dieselgeneratoren voor windenergie betekent al snel een besparing voor de eindgebruiker, of anders gezegd: een positieve business case. Daarnaast heeft Kitepower een fundamenteel ander voordeel ten opzichte van het plaatsen van windturbines. Er is namelijk slechts 10% van de grondstoffen nodig voor het genereren van hetzelfde vermogen. Kitepower zoekt momenteel contact met energiedistributeurs en projectontwikkelaars om proefinstallaties voor hun product te realiseren. Zo is eind 2021 een werkend systeem opgesteld op het oefenterrein van de Nederlandse Defensie op Aruba. Het doel van Kitepower is om haar producten commercieel te gaan verkopen en daarnaast continu te werken aan productverbetering waaronder ook onderzoek naar het gaan vliegen met nog grotere kites voor nog hogere opbrengsten.

112 Kitepower
112 Kitepower
112 Kitepower
112 Kitepower

Schone energie
op afgelegen plekken

Innovatieve windenergie door Kitepower

bottom of page