top of page

Kleding en schoenen veroorzaken flinke vervuiling. Denk aan watervervuiling, broeikasgasemissies en een groeiende berg afval. Om de impact op het milieu tegen te gaan, zou het minder snel wisselen en het hergebruiken van kleding helpen, maar uiteindelijk moet er worden geïnvesteerd in het volledig circulair maken van alle stadia van de keten. In de keten is het materiaal dat vanaf de start al wordt gebruikt natuurlijk een cruciale schakel. Door gebruik te maken van het biomateriaal mycelium (de draden onder de grond van paddestoelen) ontwikkelt MycoTEX momenteel een nieuw leerachtig materiaal. Deze veelbelovende grondstof kan gebruikt worden in de kledingindustrie voor bijvoorbeeld tassen en schoenen. Daarnaast zijn allerlei andere toepassingen mogelijk worden zoals bijvoorbeeld de bekleding van autostoelen. MycoTEX combineert het gebruik van dit nieuwe bio-afbreekbare materiaal met een nieuwe 3D productiemethode waarbij bijvoorbeeld een ‘leren’ tas uit nagenoeg één stuk gemaakt kan worden. Dit scheelt veel snijverlies en maakt een vervolgstap zoals het aan elkaar naaien van delen overbodig. Samen met andere impactinvesteerders investeert Stichting Symbio in deze mooie innovatieve oplossing van MycoTEX vanuit de visie dat dit soort innovatie op het gebied van duurzaamheid in de kledingsector hard nodig is.

115 Neffa
115 Neffa
115 Neffa
115 Neffa

Biologisch ‘leer’ van schimmeldraden

3D technologie van biomateriaal door Neffa

bottom of page