top of page

Aanvraagformulier
Scale-up Ticket

Stichting Symbio wil positieve verandering in gang zetten om de balans tussen mens en natuur te herstellen. De mens heeft de aarde de afgelopen tweehonderd jaar in rap tempo uitgeput en ecosystemen dusdanig aangetast dat een wereldwijde (klimaat)ramp dreigt. Hoe eerder we iets doen, hoe beter. Iedereen kan bijdragen.

Een van de doelstellingen van de stichting is om bevlogen sociale ondernemers te ondersteunen met kennis en ervaring. Veel sociale ondernemingen benutten slechts een klein deel van hun potentieel en hebben baat bij (zakelijk) advies over hoe ze meer impact kunnen maken met hun bedrijf. Met dit formulier kan je een aanvraag doen voor een ticket voor een Scale Up adviestraject.

Wie kan er een ticket aanvragen?
Sociale ondernemers die voor hun eigen onderneming een Scale Up adviestraject willen inzetten.


Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?
De activiteiten van de onderneming dienen aan te sluiten bij de missie en focusgebieden van Stichting Symbio. Aanvragen hierbuiten vallen direct af.


Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Indien je denkt in aanmerking te komen voor een Scale Up ticket, kun je dit aanvraagformulier invullen en zenden aan info@stichtingsymbio.nu. Let wel:

  • wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op deze manier bij ons binnenkomen.

  • elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van het ingevulde aanvraagformulier, niet op basis van eventueel meegestuurde aanvullende stukken.

  • indien het aanvraagformulier niet juist wordt ingevuld en/of de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, nemen we de aanvraag niet in behandeling.

 

Samenwerking CRZY!
Stichting Symbio werkt samen met Patrick Anthonissen van CRZY! (bekend van Young Impact en NL Voor Elkaar). Patrick heeft al diverse Scale Up adviestrajecten uitgevoerd. Meer informatie over CRZY! is te vinden op www.crzy.one). Je kunt ook je eigen adviseur kiezen voor het adviestraject.

 

Welk bedrag krijg je met het ticket?
Het ticket voor het adviestraject bedraagt maximaal 5.000 euro incl. BTW. Je kiest zelf je adviseur of je kunt contact opnemen met Patrick Anthonissen van CRZY!. Bij de aanvraag dien je een concrete offerte toe te voegen.

 

Besluit
Stichting Symbio neemt nieuwe aanvragen tijdens bestuursvergaderingen in behandeling. Over het algemeen vergadert het bestuur tenminste een keer per kwartaal. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Na afloop van de vergaderingen wordt de toekenning (en de voorwaarden waaronder) of afwijzing van de aanvraag schriftelijk gemeld aan de aanvrager. Er is geen beroep mogelijk.


Toekenningsbrief
Bij een positief besluit door het bestuur ontvang je een toekenningsbrief ter ondertekening.

 

Symbio bladerdak_lr.jpg
bottom of page